ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Your Cart

Χημικές Αναλύσεις

Η εταιρία μας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο χημείο με όργανα τελευταίας τεχνολογίας για τις αναλύσεις οίνου/γλεύκους, ελαιολάδου, νερού και εδάφους. Ο  εξοπλισμός και η εξειδίκευση, μας επιτρέπουν να παρέχουμε αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα.


•    Αυτόματος Αναλυτής  BACCΗUS 3 (TDI)
•    Ημιαυτόματος ενζυμικός αναλυτής One Analyzer (STEROGLASS)
•    Αυτόματος τιτλοδότης θειώδους FLASH (STEROGLASS)
•    Φασματοφωτόμετρο (HUMMAN)
•    Μηχάνημα ελέγχου τρυγικής σταθεροποίησης Tartarcheck (ING.C.BULLIO)
•    Ph μετρο (HANNA)
•    Αποστακτική στήλη (GIBERTINI)
•    Αποστακτική στήλη μεθ΄υδρατμών (GIBERTINI)
•    Φωτόμετρο (LA MOTTE)
•    pH μετρο- αγωγιμόμετρο (ELMETRON)