ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Your Cart

Αναλύσεις Νερού

Η ανάλυση του νερού είναι μια σημαντική παράμετρος για μια επιτυχημένη καλλιέργεια. Η ποιότητα του νερού άρδευσης είναι σημαντική για να επιτύχουμε καλής ποιότητας προϊόντα. Ακατάλληλο νερό άρδευσης σημαίνει υποβάθμιση της καλλιέργειας και μείωση της παραγωγής.

Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού ύδρευσης πραγματοποιούνται επίσης για τον έλεγχο ασφαλούς κατανάλωσης . Ως πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό το οποίο είναι «καθαρό» από χημική και μικροβιολογική άποψη και το οποίο μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του πρέπει να μην περιλαμβάνουν την παρουσία οσμής, γεύσης η χρώματος.

Στο χημείο μας πραγματοποιούνται οι ακόλουθες χημικές αναλύσεις νερού

•    Ph
•    Ηλεκτρική αγωγιμότητα
•    Συνολικά διαλυμένα στερεά TDS
•    Αλατότητα
•    Θολερότητα
•    Χρώμα
•    Hardness - Σκληρότητα
•    Ca - Ασβέστιο
•    Mg - Μαγνήσιο
•    K - Κάλιο
•    Na - Νάτριο
•    Θειούχα
•    Υπολ. Χλώριο
•    Cl - Χλωριόντα
•    NO3 -Νιτρικά
•    NO2 -Νιτρώδη
•    NH4 - Αμμωνιακά
•    Cu - Χαλκός
•    P - Φώσφορος
•    Mn - Μαγγάνιο
•    Fe -Σίδηρος
•    Zn - Ψευδάργυρος
•    B – Βόριο

Η  μικροβιολογική ανάλυση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενο εργαστήριο και περιλαμβάνει τις κάτωθι αναλύσεις:

Αριθμός Aποικιών στους 22°C
Αριθμός αποικιών στους 37°C
Ολικά Κολοβακτηριοειδή
Escherichia coli
Εντερόκοκκοι

Δειγματοληψία για χημική ανάλυση νερού

•    Σε καθαρή φιάλη
•    Αφήνουμε το νερό να τρέξει 2-3 λεπτά από τη βρύση. ( Αν το νερό προέρχεται από γεώτρηση αφήνουμε 15-30 λεπτά ).
•    Ξεπλένουμε τη φιάλη με το νερό προς ανάλυση και παίρνουμε το δείγμα γεμίζοντας όλο το μπουκάλι.
•    Σφραγίζουμε καλά γράφουμε τα στοιχεία του δείγματος και το στέλνουμε άμεσα προς ανάλυση.

Δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση νερού

•    Προμηθευόμαστε 3 ουροσυλλέκτες από το φαρμακείο
•    Ανοίγουμε τη βρύση και αφήνουμε το νερό να τρέξει 2-3 λεπτα
•    Κλείνουμε τη βρύση και την καίμε με ένα καμινέτο.
•    Ανοίγουμε τη βρύση πάλι και λαμβάνουμε τα δείγματα με μεγάλη προσοχή ώστε να μην έχουμε επιμόλυνση.