ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Your Cart

Συμβουλευτική Οίνου

Η εταιρία μας παρέχει τις ολοκληρωμένες οινολογικές λύσεις μέσω συμβουλευτικής παρακολούθησης των οινοποιείων και των κρασιών . Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνεται: 1. Ο σχεδιασμός και η κοστολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας ανά ποικιλία ή δεξαμενή ανάλογα με τις ανάγκες του οινοποιού 2. Πρωτόκολλο και σχεδιασμός οινοποίησης ανά ποικιλία . Αυτό περιλαμβάνει το σχέδιο παρακολούθησης της οινοποίησης, προτάσεις οινολογικών

Η εταιρία μας παρέχει τις ολοκληρωμένες  οινολογικές λύσεις μέσω συμβουλευτικής παρακολούθησης των οινοποιείων και των κρασιών . Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνεται:

1.     Ο σχεδιασμός και η κοστολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας ανά ποικιλία ή δεξαμενή ανάλογα με τις ανάγκες του οινοποιού

2.     Πρωτόκολλο και σχεδιασμός οινοποίησης ανά ποικιλία . Αυτό περιλαμβάνει το σχέδιο παρακολούθησης της οινοποίησης, προτάσεις οινολογικών υλικών.

3.     Παρακολούθηση δεξαμενών από την έναρξη μέχρι και τέλος της αλκοολικής ζύμωσης.

4.     Παρακολούθηση πορείας μηλογαλακτικής ζύμωσης.

5.     Οργανοληπτική αξιολόγηση των παραγόμενων οίνων.

6.     Παρακολούθηση ωρίμανσης & παλαίωσης του οίνου.

7.     Προτάσεις βαρελιών ή εναλλακτικά προϊόντα δρυός  ανάλογα με το οργανοληπτικό προφίλ του οίνου.

8.     Δημιουργία χαρμανιών - Blends για την ανάδειξη και τη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του οίνου.

9.     Προεμφιαλωτικός έλεγχος οίνων.

10.  Επιτόπου επισκέψεις