ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Your Cart

Αναλύσεις Κρασιού

Οι αναλύσεις γλεύκους και οίνου παρέχουν στον οινολόγο-οινοποιό τη δυνατότητα να έχει μια πλήρη εικόνα για το προϊόν που έχει στη διάθεσή του.

Τα δεδομένα που εξάγονται από τις αναλύσεις λειτουργούν ως εργαλείο στο σχεδιασμό των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας.

Στο πλήρως εξοπλισμένο χημείο μας πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αναλύσεις οίνου:

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πυκνότητα

OIV-MA-AS2-01B / FTIR

Αλκοόλη

OIV-MA-AS312-01B / FTIR

Ολική οξύτητα

OIV-MA-AS313-01 / FTIR

Ενεργός οξύτητα

OIV-MA-AS313-15 / FTIR

Πτητική οξύτητα

OIV-MA-AS313-02 / FTIR

Ανάγοντα Ζάχαρα

OIV-MA-AS311-01A / FTIR

Ολικό και ελεύθερο θειώδες

Αυτόματη τιτλοδότηση

CO2

FTIR

Κάλιο

Ενζυμική ανάλυση / FTIR

Μηλικό

Ενζυμική ανάλυση / FTIR

Γαλακτικό

Ενζυμική ανάλυση / FTIR

Τρυγικό

FTIR

D420

Φασματοφωτομετρία

Ένταση & Απόχρωση χρώματος (D420nm, D520mn, D620nm)

Φασματοφωτομετρία

Στερεό Υπόλειμμα

OIV-MA-AS2-03B

Δείκτης φαινολών (D280nm )

Φασματοφωτομετρία

Τεστ Πρωτεϊνικής σταθερότητας

Θολερομετρία

Προσδιορισμός δόσης μπεντονίτη

Πειραματικές δοκιμές -Bentotest

Τεστ Τρυγικής σταθερότητας

Αγωγιμομετρία

Δοκιμή υλικών

 

Θολερότητα

Thermo scientific

Οξικό οξύ

Ενζυμική ανάλυση

Ασβέστιο

Ενζυμική ανάλυση

Σίδηρος

Ενζυμική ανάλυση

Χαλκός

Ενζυμική ανάλυση

 

 

 καθώς και γλεύκους:

 


 

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πυκνότητα

Πυκνομετρία / FTIR

Αλκοόλη

OIV-MA-AS312-01B / FTIR

Ολική οξύτητα

OIV-MA-AS313-01

Ενεργός οξύτητα

OIV-MA-AS313-15

Ολικό θειώδες

Αυτόματη τιτλοδότηση

Κάλιο

Ενζυμική ανάλυση / FTIR

Μηλικό

Ενζυμική ανάλυση / FTIR

 α-ΑΜΙΝΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Ενζυμική ανάλυση

Αμμώνιο

Ενζυμική ανάλυση

Χαλκός

Ενζυμική ανάλυση