ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Your Cart

Αναλύσεις Εδάφους

Η “Ανάλυση του Εδάφους” μας παρέχει έγκυρες πληροφορίες για μια γεωργική εκμετάλλευση που αφορούν τη γονιμότητα και την παραγωγικότητα του εδάφους. Οι πληροφορίες αυτές επεκτείνονται στην διερεύνηση της βιοποικιλότητας και την κάλυψη των αναγκών του εδάφους και λειτουργούν ως «σύμβουλος» στην επιλογή της καλλιέργειας.
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της επιστήμης είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά του εδάφους καθώς και τα συστατικά που το αποτελούν, έτσι ώστε να εκτιμήσουμε την επάρκεια των θρεπτικών συστατικών και των λιπαντικών αναγκών της καλλιέργειας.
Κάποια δεδομένα της ανάλυσης πιθανόν να αλλάζουν με τη πάροδο του χρόνου είτε με έντονες κλιματικές διαφοροποιήσεις.
Στο χημείο μας πραγματοποιούνται οι ακόλουθες χημικές αναλύσεις εδάφους
•    Ph
•    Ηλεκτρική αγωγιμότητα
•    Διαλυμένα άλατα TDS
•    Ελεύθερα ανθρακικά άλατα
•    Οργανική ουσία
•    Μηχανική σύσταση Εδάφους
•    Ca - Ασβέστιο
•    Mg - Μαγνήσιο
•    K - Κάλιο
•    NO3 -Νιτρικά
•    NO2 -Νιτρώδη
•    NH4 - Αμμωνιακά
•    Cu - Χαλκός
•    P - Φώσφορος
•    Mn - Μαγγάνιο
•    Fe -Σίδηρος
•    Zn - Ψευδάργυρος
•    B - Βόριο

Η δειγματοληψία του χώματος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια στην ανάλυση του εδάφους.  Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ένα δείγμα ανά 5 στρέμματα συνήθως επαρκεί για τα ομοιογενή χωράφια. Ο χρόνος της δειγματοληψίας κατά προτίμηση  πρέπει να είναι το φθινόπωρο.
Αν το χωράφι είναι ομοιόμορφο σε όλη του την έκταση, τότε δημιουργούμε ένα δείγμα (Σχήματα Α και Β).

Schema A

Ομοιόμορφο χωράφι
1 δείγμα (0-30 εκ) Σχήμα Α

Schema B

Ομοιόμορφο χωράφι με δενδρώδεις καλλιέργειες 1 δείγματα (0-30 εκ)
Σχήμα Β